Τι συμβαίνει και μειώνονται σταδιακά οι χρήστες του facebook;