Σημαντικό κενό ασφαλείας σε τεχνολογία κρυπτογράφησης email