Ο ΠΟΥ προειδοποιεί: H δεύτερη χρονιά της πανδημίας μπορεί να είναι χειρότερη από την πρώτη