Φοιτητές της Γεωπονικής δημιούργησαν κραγιόν από στέμφυλα