Το Facebook είχε πολλά προβλήματα για μια ολόκληρη ώρα