Η αινιγματική ιστορία πίσω από τα μυθικά, τεράστια κτίρια στη Νότια Εύβοια