Το άγνωστο νησί του Πάρη και της Ωραίας Ελένης στη Λακωνία..