Προσοχή στο E171: Το πρόσθετο σε πολλά τρόφιμα που απαγορεύει η ΕΕ