Αυτά τα πράγματα αποκαλύπτουν τι παιδική ηλικία είχαμε