Υψηλής λογοτεχνίας μαρτυρία, γραμμένη από έναν ιατρό