ΥΠΠΟΑ: Επιστρέφουν στην Ελλάδα 47 αρχαία αντικείμενα