Βρετανικό Μουσείο: Ο μεγαλύτερος κλεπταποδόχος τέχνης παγκοσμίως