Την αναδρομική έκθεση του Κωνσταντίνου Παρθένη, εγκαινίασε στην Εθνική Πινακοθήκη η Υπουργός Πολιτισμού