Τιμή - ρεκόρ για την πρώτη έκδοση του «Φρανκενστάιν»