Παντοβασίλισσα στο θέατρο Παλλάς με Κουλλιά, Μητσιά και Τσιαμούλη