O D3lta στο SIX D.O.G.S την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου