Νικόλαος Θεοχαράκης στο BriefingNews: «Το Μέγαρο είναι ένας αληθινός ναός της μουσικής»