Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τα όγδοα γενέθλιά του