Μουσείο Ακρόπολης: Επέκταση προγράμματος “Ένα Μουσείο ανοιχτό σε όλους”