«Μαντάμ Μπαττερφλάι» στη Λυρική Σκηνή από τις 14 Οκτωβρίου