Λούβρο: Παρίσι-Αθήνα - Μια έκθεση για τη γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας