ΚΘΒΕ: «Δάφνες και Πικροδάφνες» στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών από 18 έως 21 Απριλίου