Κειμήλια της Μονής Στροφάδων φιλοξενούνται στο Μουσείο Μπενάκη