«Η συνάντηση χριστιανικού και ελληνικού πνεύματος» στην Εθνική Βιβλιοθήκη