Η εταιρεία παραγωγής επιβεβαιώνει τον Σερβετάλη: Από το καλοκαίρι είχε πει ότι δεν θα παίξει στο θέατρο μόνο για εμβολιασμένους