Ετσι ήταν μια ισχυρή γυναίκα που έζησε πριν από 1.700 χρόνια στο Περού