Εθνική Βιβλιοθήκη: Πότε και πώς δανειζόμαστε βιβλία από το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Νιάρχος