Ένα θαυμάσιο μαρμάρινο κεφάλι παιδιού από τις στάχτες της Σμύρνης στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο