Τσελίκ: Δεν εκχωρούμε ούτε μια σταγόνα θάλασσα της Γαλάζιας πατρίδας..