Τα πλοία παραμένουν δεμένα και οι διαβουλέυσεις το υπουργείο Ναυτιλίας... Δεν σταματούν