Δένδιας σε Τουρκία: Διάλογος με άμεση αποκλιμάκωση ή κατάλογος κυρώσεων