Δεν θα το πιστεύετε: Υπήρχε νόμος για τη φυματίωση σε υπαλλήλους του ΟΤΕ!