Ο Παυλόπουλος κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να χαιρετήσει παιδιά