Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη επισκεφθήκαν τον γιο τους στη μονάδα που υπηρετεί στον Έβρο