Δραχμή ζητούσαν 5 υπουργοί και 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το 2015