Τι μπορεί να κάνει ο πνευματικός για την οικογένεια;