«Θα γιορτάσουμε με απλότητα, στέρηση αλλά και πόνο»