Τελέστηκε η χειροτονία του Εψη­φι­σμέ­νου Μη­τρο­πο­λί­του Περιστερίου κ. Γρηγορίου