Συγκλονισμένος ο Αρχιεπίσκοπος από το χαμό των μαθητών