Οι πειρασμοί φέρνουν οδύνη αλλά μας οδηγούν στο Θεό