«Όχι τόσο ικανοποιητικές οι θέσεις της κυβέρνησης»