Ο άνθρωπος σήμερα παλεύει μέσα στο χάος, όμως ο Χριστός είναι παρών