Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος ζητά την αλλαγή των αμφίων του!