«Μέσω των Θεολογικών Σπουδών στην Ελλάδα οι φοιτητές από το εξωτερικό γίνονται πρεσβευτές της Ορθόδοξης παράδοσης μας»