Με τα ίδια μας τα μάτια είδαμε το διορατικό χάρισμα του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού