Με πιστούς οι Θείες Λειτουργίες από τη Δευτέρα με μάσκα και ανώτατο όριο 50 άτομα..