Κλείνουν οι «πληγές» στην Αγ. Αικατερίνη της Μόριας