Κάθε άνθρωπος πρέπει να υποτάσσεται στον πλησίον του για χάρη του Θεού!