Η Θεολογία είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, δώρημα της Χάριτος