Η θεία λειτουργία του Ψυχοσάββατου της Πεντηκοστής στην Κρήτη